2012 Era Noastra

Mistere.Enigme. Civilizatii disparute.Organizatii secrete.Enigme romanesti.Piramidele.Misterele istoriei.Fenomene inexplicabile.Paranormal.Disparitii.Ipoteze.2012.Apocalipsa.

Burebista, primul rege dac.


NE-AM MUTAT !

Gasiti toate articolele publicate aici, precum si toate comentariile care au fost lasate aici, la noua noastra adresa.

Nu mai postati comentarii in acest blog, intrati pe http://www.2012en.ro si comentati acolo, in continuarea vechilor voastre comentarii. Nu s-a pierdut nimic, s-a transferat intrega baza de date. Continuati sa ne urmariti.

www.2012en.ro


Întemeierea statului dac

de la Wikipedia

Dacia în timpul lui Burebista

În prima jumătate a secolului I î.Hr. dezvoltarea societăţii dacice, întărirea aristocraţiei tribale militare şi transformarea ei în clasă politică au determinat trecerea la organizarea de tip statal. Burebista, care îşi începe domnia în anul 82 î.Hr. Conform istoricului Iordanes, Burebista a moştenit o puternică uniune tribală, care s-a transformat în stat odată cu supunerea treptată a tuturor triburilor şi uniunilor de triburi geto-dace către autoritatea centrală. La acest proces de unificare nu au contribuit numai factori interni (aristocraţia tribală şi masa războinică, puterea şi iscusinţa lui Burebista), ci şi cei externi (creşterea ameninţărilor celţilor şi romanilor). Unificarea triburilor geto-dace s-a realizat pe 2 căi: pe cale paşnică, când şefii de trib acceptă supunerea faţă de Burebista de bună voie, şi pe cale războinică, când se doreşte păstrarea puterii tribale de către unii conducători locali (cetatea Tyras a fost arsă din temelii). Desigur, creşterea puterii militare a lui Burebista a determinat supunerea de bunăvoie a multor uniuni tribale geto-dacice. Strabon scria că, ascultându-l pe Deceneu, geto-dacii „s-au lăsat înduplecaţi să taie viţa de vie şi să trăiască fără vin„. Unificarea triburilor geto-dacice se termină pe la 60 î.Hr.-59 î.Hr, când Burebista începe campania împotriva celţilor. În munţii Orăştiei va fi centrul statului dac format de Burebista. Aici el formează cetăţi de piatră, cele mai importante fiind: CosteştiBlidaruCapalna si Sarmisegetuza, ultima transformată, până la urmă, chiar în capitală a regatului.

Luptele cu celţii

Pericolul cel mai apropiat de centrul statului lui Burebista era reprezentat de celţi. În anul 60 î.Hr. sau 59 î.Hr. porneşte o campanie fulgerătoare împotriva boilortauriscilor şi anarţilor, pe care-i distruge. Rezultatul a fost o masivă migraţie a celţilor spre vest. În teritoriile cucerite au apărut aşezări geto-dace. În aceeaşi campanie au fost zdrobiţi probabil şi scordiscii de la gura Tisei. Hotarele Daciei s-au extins astfel până la confluenţa râului Moravacu Dunărea Mijlocie.

Cucerirea litoralului Mării Negre

După campania împotriva celţilor, Burebista a acordat mare atenţie zonei istro-pontice, unde primejdia romană era în creştere. În anii 73 î.Hr.-72 î.Hr. cetăţile greceşti pontice sunt cucerite de generalul roman Terentius Varro Lucullus. Cetăţile se răscoală împotriva guvernatorului Antonius Hybrida. Hybrida a organizat o expediţie, dar a fost înfrânt de greci, aliaţi cu bastarnii şi geţii. Burebista hotărăşte apoi să supuna cetăţile de pe litoralul Pontului Euxin (Marea Neagră). În 55 î.Hr. cucereşte oraşul grecesc Olbia de la gurile Bugului, apoi Tyras. Au urmat apoiHistriaTomisMesembria. Întregul litoral pontic şi teritoriul până la munţii Haemus (Balcani) se afla sub stăpânirea lui Burebista. De aici, Burebista a organizat expediţii până în Macedoniaşi Illiria. Devine astfel „cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia„, cum îl numeşte o inscripţie greacă contemporană.

Relaţiile cu Roma

Cuceririle istro-pontice ale lui Burebista au pus statul dac în conflict cu Roma. Aceasta n-a intervenit însă imediat din cauza situaţiei interne, care culminase cu războiul civil dintre Cezar şiPompei (49 î.Hr.). În primăvara anului 48 î.Hr, când luptele dintre Cezar şi Pompei se dădeau în peninsula Balcanică, Burebista l-a trimis pe Acornion ca delegat cu o misiune pe lângă Pompei. În schimbul ajutorului militar, Pompei recunoştea vastele hotare ale Daciei. Acesta este însă înfrânt la Pharsalos şi se refugiază în Egipt, unde este ucis. După această victorie Cezar plănuia o campanie împotriva Daciei. Îşi concentrase în anul 44 î.Hr. o mare armată pe malul de est al Mării Adriaticei. Este însă asasinat în acelaşi an.

Moartea lui Burebista şi destrămarea statului dac

În acelaşi an în care Cezar este asasinat (44 î.Hr.), Burebista este şi el înlăturat şi ucis de aristocraţia nemulţumită de creşterea puterii acestuia. Moartea lui Burebista a provocat mari transformări şi tulburări. Regatul dac se destramă în 4, mai apoi în 5 state. Centrul din Transilvania va fi condus după moartea lui Burebista de marele preot Deceneu. Moartea lui Burebista a avut drept efect destrămarea regatului său, ale cărui limite fuseseră: în Nord: Carpaţii Păduroşi, în Est: Pontul Euxin, în Sud: munţii Haemus, în Vest: confluenţa râului Morava cu Dunărea Mijlocie. După moartea lui Burebista continuitatea vieţii politice se menţine în Sud-Vestul Transilvaniei, în zona fortificată a Sarmisegetuzei. Puterea în stat a fost preluată de Deceneu. Acesta era rege, mare preot şi judecător suprem. Sub Deceneu, statul dac are un caracter teocratic (religios).

UN ALT PUNCT DE VEDERE

de la Zamolxis.ro

BUREBISTA, cel mai mare dintre Regii TRACIEI, s-a născut cam pe la începutul secolului I B.C., la mai mult de 2000-3000 de ani de la prăbuşirea MARELUI IMPERIU PELASGIC, atunci când lumea antică era dominată de Imperiul Roman. Burebista îşi propune şi realizează reunificarea populaţiei tracice, în care rolul limbii şi religiei comune păgâne au constituit un mijloc puternic de neîntreruptă legătură a unităţii şi frăţiei între toate pâlcurile neamului nostru, fărâmiţat până la EL; Burebista a unit neamurile într-o împărăţie respectată aici în CENTRUL şi RASARITUL EUROPEI, întinzându-şi hotarele de la pădurea Hercinica (Moravia de azi) până la Bug şi din Carpaţii Nordici până la Sud de Balcic (Dionysopolis).

Numele adevărat al lui Burebista s-a pierdut undeva prin veacuri, dar inteligenţa, puterea şi vitejia lui în luptă avea să-i aducă meritatul nume de BU-ERE-BU-IST-AS (Care-era-care-este-nu) înseamnă „Nemaipomenitul”, „Cum nu a mai fost şi nu mai este”. Monede descoperite din vremea lui, în Transilvania, ni-l înfăţişează pe acest rege al regilor cu două capete, simbolizând trecutul şi prezentul. Inscripţiile de pe monede sunt în limba tracică „latină vulgară”, SARMIS VASIL, Cel Mai Mare Rege.
Numele soţiei lui ZINA, împărăteasa şi marea preoteasă a tracilor s-a găsit tot pe două monede din Transilvania. Alt nume al lui, cu înţelesul de stăpân absolut al tracilor „PAVEL-TER”. Sfătuitorul lui Marele Preot Deceneu i-a instruit pe traci să trăiască potrivit cu legile Naturii cunoscut până azi ca „Legile Belagines”. Se pare că în timpul lui Burebista s-a decis ca anul I să fie anul când s-au născut cei doi Zamolxis, 713 BC, iar anul reformelor politice-religioase 666 apare pe tot felul de inscripţii de pe tot teritoriul pelasgic, ca „SSS” (6,6,6) sau „CCC” (C-grecesc) ori „VIVIVI” (6-latin).
Si nu pot să nu amintesc şi rugăciunea unei femei gete, Zamolxiene, găsită pe o placă de marmură la Tomis, conţinând şi un … ACROSTIH… dovedind încă o dată marele rafinament atins de geto-daci. (după A. Bucurescu)

 

AYRELIA
BENERIA
SYM FORO
SYN DIO
SYN ZE SASE TRI
KAI TETHI GATRI
AYRIS NONAM
NIASCHARIAN
STRĂLUCITOARE
CURATĂ
MĂREAŢĂ DOAMNĂ
SUNT CREDINCIOASĂ
SUNT CU TREI DE ŞASE
DAR ATÂT TE ROG
CÂNDVA SĂ MĂ AJUŢI
SĂ RENASC

Dar citind doar primele litere apare „ABT SSS KAN”: „Cu 666, de ani” acesta fiind semnul la care se închinau cei întorşi la adevărata religie, semn ce se purta pe mâna dreaptă sau pe frunte.

Reşedinţa iniţială a regelui (Argedava sau Sargedava) este localizată pe undeva pe la Costeşti (dealurile Orăştiei). Principalul ajutor al regelui trac de atunci era DECENEU, marele preot care, după ce a fost pentru o perioadă de timp în Egipt, iniţiindu-i pe preoţii egipteni în tainele sacerdotale pelasgice, revine în Geţia (Gotia – după povestirea istoricului ostrogot Iordanes), devenind şeful suprem al spiritualităţii tracice, reuşind împreună cu Burebista să-i unească pe traci atât militar, cât şi spiritual. Burebista îşi îndeamnă supuşii la „abstinenţă, sobrietate şi ascultare de porunci”, noul mod de viaţă fiind propagat dintr-un centru spiritual, numit de Straborn „Muntele Sfânt”, Legendarul KAGAION care, după Adrian Bucurescu din „Dacia Secretă”, ar fi undeva în munţii Bucegi, lângă „Sfinxul Românesc”, deoarece KOG-A-ION însemna şi „Capul Magnificului”; cu toate astea, azi, mulţi arheologi localizează legendarul Kagaion undeva pe Dealul Grădiştei (1200m altitudine) în Masivul Sureanu, la Sarmizegetusa Regia (Grădiştea Muscelului) aflându-se şi unul din sanctuarele patrulatere. Să fie oare acesta locaşul unde preoţii lui Zamolxis, Zeul sub-pământean, ofereau credincioşilor acea nemurire completă, atât a sufletului, cât şi a trupului, unde ucenicii („recruţii”) cântau: „Sfânt e Domnul Nopţii”?

La sudul Dunării proconsulul provinciei Machedonia, generalul Varro Lucullus, în cadrul celui de-al doilea „război Mithridatic” (74-72 B.C.), ocupă oraşele greceşti vest-pontice, de la Apollonia până la Delta Dunării, încheind un tratat între romani şi alte cetăţi vecine, cu avantaje şi obligaţii pentru ambele părţi. Această tutelă mascată îi nemulţumeşte pe locuitorii oraşelor greceşti, care trimit o solie la Burebista să-i ajute. Oastea proconsulului Macedoniei, a generalului Antonius Hybrida este învinsă lângă Histria; Burebista supune pe cale paşnică oraşele: Tomis (Constanta de azi), Calatis (Mangalia), Dionysopolis (Balcic) şi Apollonia. Pe calea războiului sunt integrate cetăţile: Aliobrix (Cartal, sudul Basarabiei, ocupat azi de ruşi, sub numele de Orlovka), Tyras (Tiraspolul de azi, ocupat tot de ruşi, unde Ilie Ilaşcu, un adevărat erou naţional, este ţinut prizonier!), Odessas (Odesa, azi oraş ucrainean ce are în centrul lui cel mai romantic cartier, cartierul… „Moldoveanca”!).

Burebista îşi începe organizarea puterii monarhice cu caracter militar prin activităţi administrative cum ar fi: recrutarea de oameni însărcinaţi cu administrarea agriculturii, strângerea dărilor, supravegherea muncilor obşteşti obligatorii, făcând posibilă realizarea sistemului de fortificaţii în Dacia (nucleul din Munţii Sureanu întins pe o suprafaţă de 200 km pătraţi). Incinta militară din centrul religios are o suprafaţă de 3 hectare, cu ziduri de piatră ecarisată (blocuri de calcar fasonate) care fac din Sarmisegetusa dacică un unicat în Europa; Zidul Dacic (Murus Dacicus) este format din cetăţi construite din blocuri de calcar; a construit şi cetăţi de piatră nefasonate, legate cu lut, ca cele de la Piatra Neamţ (Piscul Bâtca Doamnei şi colina Cozla), Cetăţeni (Jud. Argeş), Covasna-Valea Zânelor sau Sighişoara. Armata lui număra, la vreme de război, mai mult de 200.000 de oameni, făcându-l de temut. Burebista ducea şi o politică externă activă, intervenind chiar şi în cadrul conflictului deschis dintre cei doi rivali ai Romei (respectiv Cezar şi Pompei) în anul 48 B.C. În legătură cu aceasta, o inscripţie recent descoperita la Balcic (anticul Dyonisopolis) citează numele lui Acronion, un mesager personal trimis de Burebista la generalul Pompei pentru a-i sugera ipoteza unei alianţe cu ultimul. Vor mai trece cam 3-4 ani până când Cezar, după ce-l va învinge decisiv pe Pompei lângă Farsalla, pentru a se răzbuna pe fostul aliat al inamicului sau şi ca rezultat, să trimită numeroase legiuni cu „misiuni de pedepsire” către graniţele regelui geto-dacilor. Oricum, la scurt timp înainte de a începe lupta decisivă cu regele trac, pe 15 martie 44 B.C., Cezar a fost asasinat în senat de noii săi adversari politici secreţi şi la scurt timp şi Burebista va muri în circumstanţe asemănătoare. Doi dintre cei mai străluciţi militari ai lumii antice au dispărut astfel, aproape simultan, istoria conferindu-le astfel destine similare.

Marele preot DECENEU a fost ulterior numit succesor al regelui defunct. Azi e dificil să apreciem în întregime cunoştinţele sale ştiinţifice extrem de vaste. Numeroase inscripţii în piatră sugerează noţiuni de matematică cum ar fi triunghiul lui Pitagora, aşa-numitul „număr perfect” 6 sau „numărul cosmic” 36; informaţii de astronomie despre „pentagonul planetar” (acesta fiind: Saturn, Jupiter, Marte, Venus şi Mercur); poziţia soarelui la echinoxii şi solstiţii; poziţia Lunii la cele patru faze ale sale şi calendarul dacic (unde un an de 360 de zile alterna cu unul de 365 de zile). Ultimul este confirmat de scena pictată pe o cupă de fructe descoperită la Bâtca Doamnei, ca şi pe o lampă de lut ars găsită pe lângă Barboşi-Galţi. O tabletă descoperită la Dumbrava (judeţul Iaşi) confirmă înţelegerea de către Marele Preot a celor 4 anotimpuri şi 12 semne zodiacale într-o manieră ce aminteşte de zodiacele vechi chinezeşti sau maiaşe.

În contextul celor prezentate, cum putem crede că aşa o societate evoluată şi puternică şi-ar fi putut uita limba naţională, costumele tradiţionale şi obiceiurile adânc înrădăcinate în mai puţin de două secole de asuprire romană, aşa cum unii „istorici” (sunt ei oare ai noştri?) caută să ne înveţe?! Cum este posibil ca, în timp ce doar 14% din teritoriul dacic fiind cucerit şi ocupat de nesătulul imperiu Roman (constând aproape numai din trupe de mercenari analfabeţi, care de-abia puteau închega două vorbe în latina) aceştia să ne înveţe pe noi o limbă pe care ei înşişi nu o vorbeau cum trebuie? Oricum, se argumentează că ei ne-au învăţat latina şi mai mult, ne-au făcut să ne uitam dialectul nostru matern până la limita la care doar vreo 7-8 cuvinte au mai rămas în limba noastră română contemporană!

Tracii ar fi putut fi, în ceea ce ne priveşte, oameni inteligenţi, dar, vă rog, lăsaţi-o baltă, domnilor „istorici”, pentru că este absurd să şi gândim că strămoşii noştri, trăind liberi şi fericiţi pe restul de 86% din teritoriile trace, să înceapă subit un maraton prin văi şi defileuri, păduri şi mlaştini către teritoriile (mult mai mici) dominate de opresori, hotărâţi să înveţe o limbă mai la modă! Însăşi gândul este absurd. Colegii Dumneavoastră de peste Prut (nu mai puţin „lingvişti şi istorici de renume mondial” decât Domniile voastre) propovăduiesc fără încetare majorităţii române din Basarabia despre limba „lor” ca fiind numită „moldovenească”, cu rădăcini slave „clare” sau despre propria „lor” istorie ca fiind aşa de diferită de a noastră?!

PODUL DE PIATRĂ DE PESTE DUNĂRE
Podul de piatră de peste Dunăre a fost una din minunile antichităţii pe care romanii ni-l prezintă ca fiind o realizare a lui Apollodor din Damasc, idee preluată şi de unii dintre „istoricii noştri”. Există unii care nu i-au crezut, cum a fost domnul C. Iordache (Stiinţa… cultura… documente din Renaşterea Daciei – Noiembrie 1992).

Este ilogic ca o armată care posedă teritoriul doar de pe un mal al fluviului Dunărea (Istrul) să reuşească construirea unui pod de piatră, al cărui al doilea capăt se afla pe teritoriul inamic. Astăzi, cu toată tehnica modernă de care dispunem, un pod de piatră peste Dunăre se poate construi într-o perioadă de aproximativ 5-7 ani… ori „istoricii” susţin că Traian l-a construit la începutul celui de al doilea război cu dacii în doi ani ?!… Domnilor „istorici”, credeţi cumva în minuni ori magie? Considerăm imposibilă construirea într-o perioadă atât de scurtă, de numai doi ani, a unui pod de piatră peste Dunăre, în special când Traian se găsea în plină campanie militară, contraatacurile lui Decebal provocând mari pierderi invadatorilor romani. Este ciudat că nici un itinerar antic şi nici un text epigrafic nu ne vorbesc de „podul lui Traian” şi nu a fost găsit niciodată vreun text care să vorbească de tehnica construcţiei lui.

Deoarece „Comentariile ” De Bello Dacico ” ale lui Traian sunt pierdute pe undeva, prin podurile ori beciurile unor biblioteci sau arhive române, astăzi avem la dispoziţie numai COLUMNA lui TRAIAN, unde se vede clar că în anul 101 A.D., romanii treceau Dunărea pe un pod de vase. De ce oare, mândrul arhitect Apollodor din Damasc, căruia i se atribuie construcţia podului şi a Columnei lui Traian, a uitat să imortalizeze pe Columnă o asemenea mare realizare – un pod de piatră peste Dunăre care era chiar opera sa ?!

Oare nu este mult mai verosimil ca podul de peste Dunăre să fi fost construit de poporul care stăpânea ambele maluri ale fluviului, popor condus de cel despre care STRABON scria: „Burebista stăpâneşte tot teritoriul de pe ambele maluri ale Dunării, este temut de romani, ataca, trecea fluviul când voia prin Macedonia”. Luat prin surprindere de invazia romanilor, Decebal, un mare strateg, încearcă să oprească înaintarea romanilor, demolând partea de lemn carosabilă a podului, iar restul fiind incendiat, după cum arata bârnele arse de la faţa locului. Din acest motiv Traian şi-a trecut trupele în Dacia nu pe un pod de piatră ci pe unul de vase, după cum chiar Apollodor din Damasc arată pe Columna lui Traian. Mai târziu armata romană a refăcut vechiul pod de piatră a lui Burebista pentru a transporta prada luată de la populaţia dacică, dar cărămizile cu ştampila legiunilor romane găsite pe acest loc nu dovedesc că ei au şi construit podul !

În secolul al III-lea A.D., Constantin cel Mare, dac de origine născut la NIS, reconstruieşte podul de la Drobeta, adaugă un castru cu patru turnuri şi un edificiu cu numeroase încăperi.

Menţionăm că într-o baladă aromână, „Puntea din artă”, se vorbeşte de trei meşteri iscusiţi, care au construit un pod peste Dunăre şi care au lucrat la el 6 ani.

 

octombrie 29, 2008 - Posted by | Mistere din Romania, Personalitati | , , , , , , , , , , , , , , ,

31 comentarii »

 1. ,,ok,voi vorbi o singura data si definitiv”,zice Alin/aline/deey/dyy…D.D.[Da, Doamne!…],uitand ca pana acum si-a mai dat de doua ori,,cuvantul sau de pioner”,si tot de atatea ori si l-a calcat in picioare.Se pare,ca asa cum zice si proverbul:,,Lupul isi schimba parul,dar naravul ,ba”,oamenii care isi dau prea des cuvantul de onoare,si prea usor,ajung in final sa nu mai fie crezuti de nimeni,si chiar dispretuiti pentru slabiciunea lor de caracter,precum:Ionica sau Iona…Dar pana sa ajunga la acel punct,de la care incep sa se caiasca pentru faptele lor,astfel de oameni au o parere mult prea buna despre ei,si mult prea proasta despre altii,asa cum a fost cazul cu Alin/aline,care a venit cu ,,adnotarile”sale fanteziste,acolo unde noi am lucrat pe SURSE ISTORICE,si nu pe vorbe!Orice om-si nu luam in discutie cazul istoricilor de profesie aici-care are cat de cat cunostinte de istorie,poate sa-si dea seama de acest lucru:ca noi am lucrat si „pe surse”,si”cu surse” istorice REALE-dovada fiind si CITATELE din Iordanes si Strabon,dar si VIZIUNEA pe care o avem asupra Istoriei-si nu cu „adnotari”luate de pe Internet,ori primite cadou…de la „altii”.Acesta este un aspect al problemei,pe care-l poate vedea oricine,dar cu o conditie restrictiva:sa nu aiba ,,barna in ochi”.Dar Alin/aline al nostru ce crezi ca face,ce idei nastrusnice ii trece prin cap?Vine si el cu niste „adnotari”-marca C.Calinescu-par de EXEPLU:,,nebunul BOEROBIST”=,,boero Bisto”,ca asa cica scrie pe ,,tablitele de la Sinaia”,pe care le-a descoperit el in ,,podul institutului de arheologie”,ba si gata traduse din geto-daca in romaneasca actuala!?!…L-a dat de gol totusi faptul,ca nu stie cum se traduce numele real al lui Burebista,precum si niste mici-mari inadvertente istorice.In plus de asta,Istoria ca stiinta,are propriile sale „ramuri”de studiere a scrierilor si a simbolurilor istorice,si astea se cheama cam asa:Paleografia si Hagiografia,dar Alin/aline al nostru se crede pe TARLA,si-i da si el „buleala”,ca pe ogor!Sa-i fie de bine,si poate si invatarura de minte!Cat despre restul,ce scrie el in ultima postare e…,,gunoi sub pres”,sa nu-l vada Soacra…

  Comentariu de Dublu E. | noiembrie 10, 2010 | Răspunde

 2. ok, voi vorbi o singura data si definitiv.
  cu tot respectul datorat virstei, pina acum am facut simple postari, drept al fiecaruia. am cercetat comentariile anterioare si am considerat ca informatia amintita nu este cunoscuta. originea ei este, evident, din surse, dupa parerea mea, bine documentate, on line, in mare parte si investigatii personale, restul (neimportante acum). oricine doreste sa afle despre tablitele polemizate, poate da o cautare pe net.
  daca cel interesat va gasi informatia redata de mine, va intelege, sper, sensul diferit al constructiei frazelor. ar fi vorba, in fond, de vesti de acum doua mii de ani, cind este de foarte presupus ca getii s-ar fi exprimat altfel. a judeca topicul frazelor este similar cu a avea dubii asupra limbii vorbite in vreo tara, pentru care vinovati ar fi bastinasii si nu cei care le fac reclama.
  nu sint interesat de polemica sterila sau monopolizarea feed-ului pus la dispozitie de admin-ul site-ului. am propriul mod de a vedea lucrurile si el nu este impotriva nimanui. am depasit de mult virsta teribilismului adolescentin si atentia mea este indreptata spre pragmatismul informatiei si ortografiei. cine este atent si interesat, ar putea descoperi trasaturi de personalitate ale oricui, dupa exprimarea lizibila. este un fapt concret ca eu o fac.
  in alta ordine, nu observ nici macar un page ranking mare si nici multi care posteaza comentarii. nu am pe cine lamuri despre motivatiile postarilor mele si, oricum, aleg sa n-o fac, indiferent de post-provocari probabile. de fapt, nici macar nu ma voi deranja sa mai intru pe aici. istoria este, pentru mine, o pasiune necesara datorita importantei sale in formarea identitatii unui popor, in particular, a individului. nu in ultimul rind, ma simt ofensat de tratamentul la care e supus neamul romanesc. formatia mea profesionala e alta si are contingente cu psihicul uman.
  exista lucruri mai importante de facut decit de a-mi ghida atentia catre discutii de blog, iar unul din ele se refera la consfintirea intelegerii cu mine insumi.
  voi respecta intotdeauna spiritul vertical si exemplul de comportament al celor din istorie, dupa al caror model incerc sa functionez si pe care am incercat sa-l fac cunoscut prin informatia detinuta.
  asta lamureste aproape totul…

  Comentariu de alin | noiembrie 9, 2010 | Răspunde

 3. De data aceasta este frumoasa postarea d-le Alin sau…aline!Mai ales citatele sunt de-a dreptul remarcabile,cu atat mult cu cat ele par sa fie scrise direct dupa ,,Tablitele de la Sinaia.”Dar cum se face d-le Alin/aline,ca intr-o postare anterioara nu stiati mare lucru despre ,,tablite”:,,veti gasi asemenea informatii in cele ce se numesc”tablitele de la sinaia”…cine stie despre ele,sa nu arunce in fata ipoteza unui fals atat de complex…Onestitatea si Logica fiecaruia ar trebui sa ajunga in favoarea autenticitatii…”[AR TREBUI,dar vedeti nu ajunge acolo…unde AR TREBUI!n.n]si acum,mare MINUNE MARE,dati citate direct dupa ,,tablite”,care ziceati ca nu stiti unde se afla ele:,,iar scopul consubstantial anului descoperirii lor {1875 daca nu ma-nsel}nu induce conspiratii…de fapt,se zice[intr-adevar,doar SE ZICE,dar ni se spune si IN CONCRETO,ca sa nu existe banuiala CONSPIRATIEI…Nota Bene!]ca ele zac prin institutul de arheologie,fara a fi scoase la publicitate,probabil cu un scop meschin…”Probabil…Dar ceea ce nu intelegem noi,si cred ca nici cititorii nostri nu inteleg prea multe,din acest,,mister conspirativ”,cum il numeste d-ul Alin/aline, este MIRACOLUL,savarsit asa-direct peste,,recea noapte scitica”-prin care ne parvin aceste ,,adnotari”ale d-lui Alin/aline.Intr-un email primit de la Vasco,din Italia,acesta ne ,,parvine si el”cu niste informatii direct de pe Columna lui Traian,lucru pentru care ii multumim inca odata,pentru promtitudinea cu care ne-a raspuns,dar nu vrem,la momentul actual, sa ne folosim de informatiile sale,cat se poate de utile si la obiect,ci il vom lasa chiar pe el sa le posteze,pentru cititorii nostri,daca v-a dori sa o faca,bineinteles!Oricum,noi ii multumim si asa,pentru informatiile transmise prin email direct de la sursa,si nu prin „adnotari”.Multumim ,Vasco!Dar rugam cititorii sa observe un lucru un lucru cat se poate de confuz in privinta acestor adnotari aparute la iveala peste Noapte…Si iata confuzia despre care atrageam atentia:,,Boero Bisto n-a fost asasinat,ci se pare ca a murit la capatul”mosorului”…{tablita 44}si:,,Trei dintre soti,l-au dus pe frumosul conducator[din adnotari rezulta in chip evident ca ,,frumosul conducator ”…facuse imprudenta sa adoarma pe tarmul marii,in timp ce-i scria lui Sarmis…un poem!n.n]si l-au pus pe o gramada de fan unde sfantul Zabelo la vindecat.” Si urmeaza urmeaza semnatura:,,Eu conducatorul boero Bisto.”{tablita 43} Intr-adevar,mare manune MARE[ca Burebista inseamna MARE],al patrulea ,,dintre soti”,care-l insotea pe Boero Bisto[Burebista ]pe ultimul sau drum,era chiar Burebista[boero Bisto’]care…Trinisese ,,o piatra”direct la Dionysopolis,in anul 48i.e.n.,precum am scris si noi.Acestea fiind cauzele si circumsantele reale,pe cat se pare,il rugam si noi pe Alin/aline,sa renunte la astfel de manevre confuze,si daca are date concrete{IN COCRETO},si nu adnotari primite,,de la altii”,sa le scoata cu toata ONESTITATEA la iveala!Cu stima,Alin/aline…V.Scanteianu.

  Comentariu de Dublu E. | noiembrie 9, 2010 | Răspunde

 4. din nou adnotare: Boero Bisto n-a fost asasinat, ci se pare ca a murit la capatul „mosorului”…citatele sint tot din atit de nemeritat anonimele tablite de la Sinaia…
  ,,Ieri, în cetatea getă s-a făcut itros şi s-a cerut de la Sarmis să dea totul pentru conducătorul bolnav cum este scris de către diac. Zoe se teme că azi a venit ziua judecăţii cum spune poetul pentru cel care ieri era grav bolnav. Toată seara trecută a aiurit iar azi au zis că s-a terminat caierul iar capul părintelui a fost răpus. Astfel Zoe i-a spus preotului Ilo să-l încalţe pentru ultimul drum şi să aibă grijă de fratele său mai mare…”(tablita 44)

  a existat, intr-adevar si o tentativa de asasinat consemnata asupra-i:
  ,,Poporul trebuie să ştie că inima marelui conducător get a fost lovită de un chin cunoscut. Anul trecut cînd dormea pe un mal nisipos(plajă) a fost lovit – vai! – fără pricină după ceafă, dar Zabelo l-a înviat şi nu l-a lăsat omorît. Pentru cetatea geţilor au urmat zile chinuite şi fără strălucire. Pe malul mării a fost căutat un bordei cu pământ umed jos unde a fost dus el. Trei dintre soţi l-au luat, l-au dus pe frumosul conducător şi l-au pus jos pe o grămadă de fîn unde sfîntul Zabelo l-a vindecat. Eu conducătorul boero Bisto”.(tablita 43)

  Comentariu de alin | noiembrie 9, 2010 | Răspunde

 5. o adnotare: numele adevarat al regelui asta ar fi fost „BISTO”. „boero” era un titlu al functiei sale…mai erau si alte titluri – „mato”, „basileo”, „duro”…”boero” au mai fost si alti conducatori inainte, deci e extrem de probabil ca prin asocierea fara minte a clantanelilor unora sa se fi ajuns la numele larg acceptat…de fapt, cuvintul nu e deloc strain limbii actuale, ea insasi asemanatoare cu limba geta(sau rumuna)…
  deasemeni, nici macar „decebal” nu e adevaratul nume al ultimului conducator, fiind, dupa cum se zice, o idee de-a lui dio cassius, cunoscut de contemporani ca un mincinos…suetoniu, de ex, contemporan razboaielor geto-romane, a scris altceva, confirmat de alte surse…de fapt, se numea „DIOGIO”-mato, mato=conducator. iata deci ca getii nu au avut regi, ci conducatori. cine ii confirma pe ei era ceea ce se traduce prin „fratia celui ales”, sau, in geta (sau limba rumuna, cum vreti a-i spune) „dage-balo”…
  veti gasi asemenea informatii in cele ce se numesc „tablitele de la sinaia”…cine stie despre ele, sa nu arunce in fata ipoteza unui fals atit de complex…onestitatea si logica fiecaruia ar trebui sa ajunga in favoarea autenticitatii, iar scopul consubstantial anului descoperirii lor (1875, daca nu ma-nsel) nu induce conspiratii…de fapt, se zice ca ele zac prin institutul de arheologie, fara a fi scoase la publicitate, probabil cu un scop meschin…
  am o mare banuiala ca cineva e interesat de a-i tine pe romani in starea asta oi nestiutoare, fara a avea constiinta unei identitati de neam, cu adevarat mareata, pentru ca, probabil, le-o fi teama sa-si piarda suprematiile iluzorii daca ies romanii in fata…

  Comentariu de alin | noiembrie 8, 2010 | Răspunde

 6. Nu stim cat de”zamolxieni”or fi cei care au scris partea a doua si a treia a articolului dedicat lui Burebista-probalil ca articolul a fost livrat”la pachet”,acestui Site-,dar cu siguranta istorici nu sunt,caci iata ce scria Strabo,atat despre Burebista,cat si despre,,Trimisul sau la…Dionysopolis,adica presupusul ”Cetatean Acronion””:,,Ajungand in fruntea neamului sau,care era istovit de razboaiele dese,getul Burebista l-a inaltat atat de mult prin exercitii,ascultare fata de porunci,incat,in cativa ani,a faurit un stat puternic,[…],ba inca a ajuns sa fie temut si de romani,”si:,,Burebista stapanea un regat puternic,care se intindea pe ambele parti ale Istrului[Dunarii],ajungand pana in Tracia,Illiria si Noricum.”si:,,Binecunoscutul decret al orasului Dionysopolis din anul 48 i.e.n.dat in cinstea cetateanului ACORNION[nu Acronion,n.n]:”cel dintai si cel mai mare dintre toti regii care au domnit vreodata in Tracia.””Inscriptia de pe Piatra…care anuleaza practic TREI NEBULOZITATI ISTORICE:1],,Cetateanul ACORNION”este chiar Numele tracic al lui Burebista,si nu al ,,trimisului sau Acronion”,cum sustin,in mod eronat ,autorii articolului:2]insciptia nu este,, o descoperire de data recenta”,ci ea este consemnata chiar de Strabo,care nu este deloc,,un OM RECENT”cu noi,cum ar zice Patapievici,ci este pur si simplu …cu mult inaintea noastra si a aberatiilor istorice ale…,,zamolxienilor”actuali si; 3]Istoria romanilor-inclusiv a stramosilor nostri geto-dacii-nu este o chestiune de rescriere[ca nu facem mitologie aici],ci este o chestiune de EXISTENTA si de FIINTARE pe aceste locuri de mii de ani!Si cu asta credem ca am incheiat,cu adevarat…disputa istorica!Cine vrea sa creada:sa creada!Cine vrea sa traiasca in mituri:sa traiasca…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 28, 2010 | Răspunde

 7. Ne bucuram ca cei de la Wikipedia au primit,in cele din urma,si ,,salutul nostru”,dar ne-am fi bucurat si mai mult daca ar fi incetat si cu ,,blocajele”,si cu,,stersaturile”la adresa noasta.Speram totusi,ca in viitor,vor fi daca nu mai toleranti,macar mai cu luare aminte,si la cele scrise de noi,ca nu scriem ,,povesti pentru copii”,ci lucruri adevarate pentru oameni maturi si constienti,si vor lua in calcul si SURSELE,ca avem si din acestea,si nu doar din cele istorice!Cu respect mai departe:Vasile Scanteianu…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 27, 2010 | Răspunde

 8. Felicitari Dublu E.pentru Cursul de Istorie antica pe care l-ai sustinut pe Inrernet!Din partea mea ai obtinut nota 9+!Mai mult de atat nu puteam sa-ti dau nici eu.Am luat legatura si cu profesorul tau de istorie de la Braila,Barnovski,care a fost multumit si el de cunostintele pe care le ai in domeniul Istoriei.Profesorul te-a recunoscut ca ai fost elevul sau,si mi-a confirmat faptul ca ai fost tot timpul elev de nota !0 la Istorie!De ce esti asa de modest,mai baiete,si voiai doar nota 5?Nu intotdeauna modestia face casa buna cu valoarea reala a unui om.Felicitari si din partea profesorului tau!Ar fi incantat sa mai stea de vorba cu tine.Poate te mai gandesti, si o sa iei legatura si cu el,chiar si dupa 35 de ani de tacere.Felicitari inca odata:Lynkeus.

  Comentariu de Lynkeus | octombrie 24, 2010 | Răspunde

 9. Cu postarea anterioara-din punctul nostru de vedere cel putin-„meciul istoric”pe care l-am avut cu unii administratori ai Wikipediei s-a incheiat,si speram ca vor fi luat notite macar de doua lucruri:1]ca noi nu scriem ,,din capul nostru”,asa cum au considerat unii administratori fara temei,adica avem SURSE,precum se poate constata,si nu sunt chiar de lepadat la…Groapa cu nisip…sursele noastre si;2]nici,, nu deliram”,cum i se nazare unuia dintre ei sa afirme la adresa noastra,motiv pentru care am si evitat sa purtam vreo discutie cu respectivil administrator.Ce-i drept, cu respectivul administrator mai avem si un motiv de disputa personala:Eminescu!Dar vom disputa si meciul acela fara indoiala si tot PE SURSE,ca si acesta!In speranta ca nu le vom fi produs vreun deranj prea mare,ii salutam pe domnii administratori ai Wikipediei,cu tot respectul nostru:Vasile Scanteianu…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 24, 2010 | Răspunde

 10. Cucerind cetatile de la gurile Istrului;Oblia si Tyrasul,precum si orasele-port de la Pontul Euxin;Histria ,Tomis,Callatis,Dionysopolis,Burebista devine nu doar:,,cel dintai si cel mai mare dintre toti regii care au domnit vreodata in Tracia”,asa cum consemnau in scrierilor lor istoricii Strabo si Iordanes,dar devine stapanul absolut si peste Dacia si peste Tracia,ajungand cu cuceririle sale pana in Iliria[Albania] de astazi.Ajungand la o asemenea putere politica si militara,prin care stapanea ambele maluri ale Istrului pana la Pontul Euxin,atat tarabostesii[casta razboinicilor],cat si satrii[casta preoteasca]avand in fruntealor pe Deceneu,fac din Burebista aproape ,,UN ZEU PAMANTEAN.”Aceasta este perioada in care si Deceneu si Burebista dau ordinul de,,taiere a viilor”,fapt care nu are atat semnificatii economice si politice,cat mai ales religioase.In timpul lui Burebista si al lui Deceneu se face trecerea de la ,,Cultul lui Dionysos”[acesta este motivul pentru care au fost distruse viile in Dacia si in Tracia],la ,,Cultul Zeului-OM”,care initial l-a avut ca arhetip Zamolxe/Zamolxis,dar prin cuceririle si prin faima pe care a dobandit-o Burebista,se ajunge pana acolo ca si regele pamantean al dacilor ajunge sa fie „zeificat”de catre popor,asa cum se intampla in Italia cu Cezar,care dobandise cam acelasi statut,si cam aceiasi glorie militara,dar nu neaparat prin vitejia sa,ci mai degraba prin intrigile si urzelile sale politice.Adevarata glorie militara o castigase Pompei si Marc Aurelio[sau Antonio]care cucerisera in acea perioada Iberia si Egiptul,in timp ce Cezar cucerise si el o parte din Galia.Aparusera,asadar doi „zei pamanteni”deodata,unul in Italia,altul in Dacia.Si ambii conducatori absoluti sunt asasinati in cunditii similarein anul 42ien…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 23, 2010 | Răspunde

 11. Ne cerem scuze cititorilor nostri de pe internet pentru unele greseli ,,de tastare”-cum este cazul cu:Diontspolis,este vorba de Dionysopolis,si cu:,,Preotii dr …”,corect este :,,Preotii de pe muntii cei inalti”-si nu de greseli voluntare,ori de alta natura!Ii rugam sa ne creada pe drept CUVANT,ca scriem doar la Lumina leptotului-deci noaptea-ca nu putem trezi copiii si sotia din somn,cu lumina becului.Speram sa se inteleaga acest lucru,asa cum se prezinta el in realitate,si ca nu avam nici un motiv,nici real si nici imaginar,sa le cream dificultati de perceptie inutile.Cu multumiri ,pentru intelegere,Dublu E.

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 23, 2010 | Răspunde

 12. Dupa ce autorii articolului ne-au luminat la minte de nu se poate despre cele scrise de istoricul grec Iordanes,in privinta geto-dacilor,vine la rand si Strabon sa fie descoperit de autori ,prin ,,taiatul viilor …”ezoterice a ,,cetatenilor din Diontsopolis.”Probabil ca Burebista o fi constatat ca se scurgea prea mult vin dacic prin porturile de la Pontul Euxin,fara sa aduca prea mult venit la visteria noului stat centralizat,si de-asta o fi taiat si viile dacilor…,,de bunavoie.”Ca sa centralizeze Dacia Burebista avea nevoie de liniste la hotare pe de-o parte,si de iesire la mare pe de cealalta parte.Si cum putea face el mai bine treba asta,daca nu luand in stapanirea sa Gurile Istrului,si cucerind cetatile porturi de la Pont:Histria,Tomis,Callatis,Dionysopolis?Ca sa-si intinda dominatia si in Scitia Minor[Dobrogea]avea nevoie sa anihileze si originile si punctele de rezistenta ale lui Sarmis,care inca era venerat in Scitia Minor ca MARELE REGE!Asa se face ca odata cu venirea la putere a lui Burebista[sustinut puternic de casta razboinicilor,asa zisii tarabostes,dar si de casta SATRIILOR-a preotilor lui Zamolxe,,Preotii dr pe muntii cei inaltï”cum ii numea istoricul grec Herodot],asistam la o miscare inversa fata de cea descrisa de Iordanes si de Eminescu in poemul Sarmis.Burebista are tot interesul:politic,economic,militar si religios,sa stearga toate urmele inaintasului sau,pentru a deveni,asa cum il descria Strabon drept:,,Cel mai mare,si cel mai viteaz dintre toti regii Traciei.”Dar marirea asta a lui Burebista are la baza sa primara si UZURPAREA lui Sarmis drept INTEMEIETORUL Daciei!Si cam asta este adevarul:si istoric si politic si religios…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 23, 2010 | Răspunde

 13. Dar informatia cea mai bizara introdusa in articol-informatie existenta deja in inconstientul colectiv al romanilor-este aceea a ,,taiatului viilor”de catre Burebista,care in cazul articolului de care ne ocupam are cu totul alte conotatii,si cu totul alte trimiteri decat cele invocate de catre autor/autori.Dar sa dam mai intai citatul,asa cum este normal,si dupa aceea sa incercam sa-l decodificam:,,Strabon scria ca,ascultandu-l pe Deceneu,geto-dacii”s-au lasat induplecati sa taie vita de vie si sa traiasca fara vin.””Aceasta informatie aparent banala si inofensiva,strecurata in cadrul articolului,joaca cu totul alt rol aici decat de a informa in mod onest cititorii articolului in legatura :fie cu ,,taiatul viilor”de catre Burebista[fapt care pare sa fie unul istoric real…dar mai degraba ca PRETEXT al lui Burebista de a ataca pe cale armata cetatile grecesti de la Pontul Euxin{Marea Neagra}si a-si extinde dominatia si in Scitia Minor],fie ca „pretext actual”al autorului/autorilor Wokipediei de A MANIPULA PRIN SIMBOLURI constiintele romanilor…inconstienti!Aici este vorba de-o ,,miscare dubla”care are rolul de a suci/rasuci mintile acelora care nu au prea multe cunostinte despre:Strabon,Burebista,Deceneu,si care pot fi manipulati prin …SIMBOLURI!Aici-in al doilea caz-nu mai este vorba de Istorie,ci este vorba de Psihologie,si de stiinta manipularii constiinrelor!Caci si unui calculator-care este o inteligenta artificiala-daca ii introduci niste simboluri,sau „cuvinte-cheie”,el iti afiseaza de BUNAVOIE ce-l intrebi tu[dar daca nu-i introduci simbolurile pe care le accepta el,iti zice:,,Error!”sau:,,Incercati alte cuvinte-cheie!”]darmite o inteligenta naturala,cum este cea umana:ce raspunsuri ar putea sa-ti dea in cazul unei …miscari duble?Caci exista si posibilitatea[teoretica,daca nu si practica],nu in toate cazurile totusi,ca la o miscare dubla sa primesti si raspunsuri duble,care sa iti faca miscarea/manevra total ineficienta!Despre asa ceva pare sa fie vorba in articolul de fata.Si vom aduce si argumentele istorice,si pe cele practice,ca sa anulam aceasta manevra SUBVERSIVA…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 22, 2010 | Răspunde

 14. Sa continuam comentarea articolului si sa amendam mai departe ambiguitatile istorice si culturale pe care le depistam in el:,,Desigur,cresterea puterii militare a lui Burebista a determinat supunerea de bunavoie a multor uniuni tribale geto-dace.”Chestiunea trebuie privita mult mai nuantat aici,decat modul simplist la care o reduce autorul/autoriiWikipediei.Nici triburile independente,si cu atat mai putin uniunile tribale preexistente nu se supun DE BUNAVOIE autoritarismului lui Burebista,pentru simplul si bunul fapt material si istoric,ca fiecare trib,si fiecare uniune tribala preexistenta,avea proprii sai conducatori,si propriile lor interese locale,care nu prea acceptau ,,de bunavoie…si nesiliti de nimeni” CENTRALISMUL STATAL cu care venea Burebista.De fapt,pana la venirea la putere a lui Burebista toate aceste triburi si uniuni tribale traco-geto-dacice conlucrau intre ele,implicit si in chestiunile de politica militara pe baza principiului DEMOCRATIC introdus de catre regele Sarmis,care nu permitea ca vreun trib,sau vreo uniune tribala existenta la momentul respectiv sa o subjuge pe alta,sau sa-i surpe autoritatea in cadrul Confederatiilor tribale geto-dacice.Istoricii grecilor confirna aceste lucruri,ba mai mult afirma FARA DUBII ca,,inaintea venirii pe tron a lui Burebista,geto-dacii n-au cunoscut,ca forma de organizare SCLAVAGISMUL.”Ei erau organizati si se supuneau principiului rotatiei puterii intre toti membrii comunitatilor tribale existente-prin geto-daci acceptau primcipii democratice,si nu sclavagiste de conducere a treburilor politice si miitare. In plus de aceasta forma tribal-gentilica de organizare in cadrul societatii ei mai aveau si asa zisele Legi Belaginus[legi morale si etice]prin care isi reglau eventualele dispute sau prejudicii suportate de unii membri ai comunitatii tribal-gentilice.Asa ca presupunerea pe care o fac cei de pe Wikipedia,cum ca geto-dacii s-ar fi supus DE BUNAVOIE centralismului statal cu care venea Burebista,este falsa si neavenita,sau un fel de a vorbi…vorbe!

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 21, 2010 | Răspunde

 15. Sa vedem/revedem acum si cea de-a DOUA IMAGINE[aceea a „enciclopedistilor”Wikipediei]referitoae la Regele Sarmis,si felul in care si-l”imagineaza”ei din…Vorbe:2]:,,In prima jumatate a sec.I.IHr.dezvoltarea societatii dacice,intarirea aristrocratiei tribale si transformarea ei in clasa politica au determinat trecerea la organizarea de tip statal.Burebista,care isi incepe domnia in anul 82 I.Hr.conform istoricului Iordanes[precum se poate vedea citam ACEEASI SURSA ISTORICA:IORDANES],Burebista a mostenit o puternica uniune tribala[de unde o fi mostenit Burebista aceasta,,puternica uniune tribala”?nu cumva de la Regele Sarmis si de la posteriorii sai ?n.n.],care s-a transformat in stat odata cu supunerea treptata a tuturor triburilor si a uniunilor de triburi[deci existau deja si ,,uniuni de triburi” deja UNIFICATE la urcarea pe tron a lui Burebista!Dar cine o fi facut aceasta …,,unificare anterioara”UNIFICARII?Nu cumva dumnealui…Regele Sarmis?n.n]geto-dace catre autoritatea centrala.[Potem sa intelegem si sa subintelegem si explicit si implicit,ca la urcarea pe tronul Daciei a lui Burebista,exista deja UN NUCLEU de triburi dacice unificate de catre Sarmis si urmasii sai traco-geti,si ca Burebista este doar MOSTENITORUL si CONTINUATORUL acelei unificari,nu si cel care a pus PIATRA SE TEMELIE a acelei unificari statale!Inainte de venirea pe tronul Daciei a lui Burebista existau deja …19 triburi geto-dace unificate intre ele,deci putem vorbi,conform lui Iordanes si lui Eminescu de o PREEXISTENTA a unui stat dac deja unificat,dar care nu atinsese inca Apogeul devenirii sale.Lucrul acesta l-a realizat totusi Burebista!n.n]La acest proces de unificare nu au contribuit numai factori interni{aristrocratia tribala si masa razboinica,[ci]si puterea si iscusinta lui Burebista},ci si cei externi{cresterea amenintarilor celtilor si romanilor}[Si a mai existat si un DROMICHETES care l-a batut pe LISIMACH,de la gasit …cine a vrut si cine n-a vrut prin povestile de literatura,anterioare lui Burebista!n.n]. Unificarea triburilor geto-dace s-a facut pe doua cai[si nu,, 2 cai”]:prin supunerea pe cale pasnica,cand sefii de trib accepta supunerea supunerea fata de Burebista de buna voie,si pe cale razboinica,cand se doreste pastrarea puterii tribale de catre unii conducatori locali{cetatea Tyras a fost arsa din temelii}.”[Ceva similar s-a petrecut si la :Histria,Tomis,Callatis si Dionysopolis,dar despre aceste lucruri autorul /autorii articolului tace ca un peste…cu ochii albi.Probabil ca din cauza glaucomuluin.n]…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 21, 2010 | Răspunde

 16. Pornind de la aceasta prima imagine a lui Sarmis,pe care Eminescu o imortalizeaza poetic in poemul omonim,cat si in celalalt poem epic,intitulat ,,Gemenii”,linia mitizata si mitizanta in acelasi timp a propriei sale creatii artistice,pare sa urmeze linia istorica,sau macar ipoteza istoricului grec Iordanes,potrivit caruia tracii din sudul Istrului[cei din Moesia]si cei din din Pont[din Scitia Minor],au migrat catre Dacia,punand practic ,,primele caramizi istorice”la viitorul edificiu al Daciei Mater care isi gaseste implinirea peste 3-4 secole mai tarziu in persoana Marelui Rege Burebista.Atat ipoteza lui Iordanes,cat si a lui Eminescu par sa isi gaseasca aceasta implinire ORIGINALA prin descoperirile istorice,atat din Dobrogea,cat si din zona Gradiste-Orastie,unde sapaturile arheologice,cat si interpretarile istoricilor contemporani,pe baza probelor materiale si istorice scoase la lumina,verifica informatiile istoricilor greci-implicit si pe-a lui Eminescu-nu numai in privinta migrarii tracilor sud si est dunareni catre inima viitoarei Dacii.Prin descoperirile arheologilor si istoricilor contemporani ,,legendarul rege Sarmis”,pe care il descrie Eminescu in poemele epice si mitice,devine practic,,istoricul rege Sarmis”,caruia i se regaseste originea in Dobrogea[acolo i-o localizase poetic si Eminescu],unde se mai regasesc numele a 3-4 regi geti,dintre care noi am retinut doar doua nume:Regele Rolles si si celalalt…Remaxos.Nu stim nici noi in ce masura[proportie de adevar istoric]cele scrise si comentate de noi aici,in aceste postari,verifica ipoteza Istoricilor actuali in privinta lui Sarmis si a lui Burebista,dar credem totusi-prin alte surse complementare-ca nu suntem nici prea departe de adevar.In aceasta situatie,pe care noi o luam-pana la proba contrara-aproiri reala,facem si” o prognoza culturala”,ca nici arheologii si nici istoricii contemporani,si nici cei din viitor,nu vor scoate vreodata la iveala si numele celuilalt „rege scitic”,care este „geamanul legendar”al lui Sarmis,adica…Brig-Belu! Acesta este pur si simplu un,,imprumut cultural” al lui Mihai Eminescu din VEDELE inzilor,adica ar fi vorba,in opinia noastra”nonistorica”de legendarul rege din MAHABHARATA:BRIGU!Acum sa aduca cine o vrea,sau cine o sti si argumentul ISTORIC CONTRAR!Daca l-o aduce vreodata…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 21, 2010 | Răspunde

 17. Dar cum acesti „domni enciclopedisti”mai au si prostul obicei-obicei care nu apartine deloc stramosilor nostri geto-dacii,ci altor neamuri care „s-au suprapus”pe aici pe la noi-de a bloca si de a sterge tot ceea ce nu le convine intereselor lor OCULTE[acestea sunt Verbele pe care le stiu si ei,ca altele n-au invatat sa le stie]sa revedem Doua IMAGINI ale lui Sarmis;prima imagine care provine de la Mihai Eminescu,a doua de la ei,iar a treia imagine sa incercam sa o scoatem si noi la lumina chiar din istoria geto-dacilor.Prima IMAGINE:,,Din umbra de la maluri s-a desfacut in larg/O luntre cu-a ei panze sumese de catarg,/Taind in doua apa,ea poarta o pereche:/Pe Sarmis,craiul tanar din Getia cea veche,/Mireasa-i in picioare,frumoasa ca o zana,/Stetea si pe-a lui umar isi sprijina o mana.//[…]//Ea cade in genunche sub florile ce ploua./Grumazul il cuprinde cu bratele-amandoua,/Lasand pe spate capul…Copile!n-o sa mantui?/Caci fioros de dulce,pe buza ta cuvantu-i…/Comoara ta din suflet e singura-mi podoaba,/Cu focul bland din glasu-ti,iubite,ma cutremuri,/De-mi pare o poveste de-amor din alte vremuri…”[Sarmis].In acest fragment poetic,pe care l-am reprodus aici,Mihai Eminescu,cu geniul sau poetic INEGALABIL pana astazi,imortalizeaza O CLIPA de istorie originala intr-o POVESTE DE IUBIRE ETERNA,intre Sarmis,,CRAIUL TANAR,din Getia cea veche”,cu care se identifica el insusi,prin simtirea sa,si prin ,,comoara din suflet”care este,,SINGURA PODOABA” a iubitei lui,care nu este o femeie oarecare,ci este pur si simplu IMAGINEA…DACIEI PHONIX,adica a DACIEI NEMURITOARE!…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 20, 2010 | Răspunde

 18. ,,Povestea mitizata”-nu si cea istorica-a regelui traco-get Sarmis,este narata si de Mihai Eminescu in cele doua poeme epice dedicate acestuia,in speta poemul:,, Sarmis”,dar si in poemul: ,,Gemenii”.Pentru cei care scriu in necunostinta de cauza-nici istorica si nici literara-trebuie sa facem diferenta NECESARA intre o ,,poveste mitizata”si o ,,povestire istorica”.O poveste mitizata reprezinta in aproape toate cazurile un ,,act de creatie originala”,care nu tine prea mult cont de datele istorice reale,pe cand o povestire istorica,in aproape toate cazurile reprezinta fie o evocare,fie o rememorare a unor fapte istorice concrete,prin mijloace artistice,cum este cazul povestirilor istorice ale lui Dumitru Almas,ori a romanelor istorice ale lui Mihail Sadoveanu,ori ale lui Vintila Corbu!Cei care nu stiu sa faca aceste diferente ESENTIALE intre o poveste si alta poveste-care sunt diferite nu numai ca specie literara,ci chiar si ca gen-sunt intr-o mare deruta,ca sa nu spunem intr-o confuzie totala,si de forma si de substanta epica sau narativa.In astfel de situatii,cum este cazul articolului de care ne ocupam-si ne vom ocupa mai departe pana la ELUCIDAREA COMPLETA,a falsurilor istorice si a ambiguitatilor…”mistice”,care apar in el ca accidente ale ignorantei omenesti,si nu ca atribute ale stiintei-,,amestecul” care apare la iveala nu are nimic comun nici cu creatia originala{bazata pe MITURI FODATOARE},si nici ci stiinta istorica propriu-zisa,care are ea insasi propriul sau limbaj,si propria sa interpretare a faptelor istorice narate.Si ne referim aici in speta la cele ,,doua ramuri lingvistice”aflate in posesesia Istoriei ,si a istoricilor:Paleografia si hagiografia,lucruri pe care autorii articolului de pe Wikipedia,le ignora cu desavarsire!Si daca ei ignora cu buna stiinta-dar cu PROASTA CONSTIINTA-chiar STIINTA numita Istorie,ne intrebam si noi la randul nostru:ce credibilitate{macar]istorica poate sa aiba un astfel de articol ,viciat si in ESENTA si in FORMELE sale specifice”?…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 19, 2010 | Răspunde

 19. Putem intui de asemeni,chiar si fara sursele istorice la care am facut nu doar referinta,ci am dat si citate din ele-lucru care nu prea le convine unora,ca in felul acesta falsificarea si manipularea la care se dedau devine un fapt REAL,care le da mari batai de cap-ca aceasta migrare a populatiei tracice din sudul si din estul Dunarii catre teritoriile geto-dacice preexistente la nord de Dunare[Istros]si in interiorul Arcului Carpatic,a antrenat nu numai procesul de migrare a populatiei tracice respective,dar si a culturii si spiritualitatii lor catre ,,nucleul geto-dacic”,despre care amintesc istoricii si geografii greci.Mai mult chiar,este de presupus-legitatile vietii si ale istoriei impun acest punct de vedere-ca tracii care au migrat din sudul si din estul Dunarii catre interiorul Daciei erau mult mai interesati decat triburile geto-dacice,,autohtone”sa realizeze o unificare si o centralizare intr-un nucleu puternic-care se va realiza in timpul lui Burebista-pentru ca in felul acesta puteau face fata mai bine si mai eficient atacurilor viitoare,care veneau dinspre italici,dar si a altor „valuri de migratii”de dincolo Tyras[Nistru],care erau impinse din spate catre Dacia,fie din cauza unor necesitati naturale,fie cum s-a intamplat mai tarziu,impinse din spate de triburile mongolice[altaice]si apoi de catre slavi,sa vina aici la noi si sa ne ceara:,,Pamant si apa…”Aceste legitati naturale si istorice ale vietii impun o abordare mult mai ampla si mai variata asupra procesului de centralizare a statului dac,dar si asupra procesului de ,,latinizare”si de formare a poporului roman,care a durat vreo mie de ani si…,in timp ce stapanirea romana in Dacia n-a durat mai mult de vreo 160-170 de ani [istorici].In aceste conditii,care se valideaza: si istoric si geografic si cultural si spiritual,se poate inchipui destul de usor ca un presupus”scit”-din Scitia Minor-,care a fost TRACUL SARMIS,a pus piatra de temelie nu numai capitalei dacice SARMIZEGETUSA[adica Sarmis A FOST GET/TRAC],dar si mitului popular al CAVALERULUI TRAC!Dar cum regele Sarmis,si mitul Cavalerului Trac sunt cu cateva sute de ani anterioare si nu posterioare-cu atat mai putin ,,contemporani”cu Burebista,asa cum insinuiaza autorii articolului de pe Wiki pedia-rezulta cel putin doua lucruri logice,dar nu si istorice:1]Regele Sarmis si Burebista n-au cum sa fie UNA si ACEEASI PERSOANA ISTORICA si;2]Mitul si istoria se pot suprapune uneori in Povesti[Mituri fondatoare],dar ele nu sunt totusi Identice.Din acest motiv[cel istoric]articolul din Wikipedia,dedicat lui Burebista,trebuie nu doar amendat,ci si argumentat ISTORIC,lucru pe care autorii articolului nu-l fac,dar il vom face noi cu argumente istorice,si nu cu povesti…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 19, 2010 | Răspunde

 20. Pe langa indeletnicirile generale pe care le-am aratat in postarea precedenta,adica:agricultura,viticultura,cresterea animalelor,apicultura,olaritul[inclusiv arta ceramicii,pe care o vom lasa-o pentru alta postare],metalurgia,confectionarea armelor si ornamentarea lor cu diverse semne magice,ritualice si totemice,o parte a populatiei geto-dace,in special targovetii,si micile caste mestesugaresti din orasele mai importante[asa numitele Dave],se mai ocupau si cu comertul,atat cu cetatile grecesti de la Pontul Euxin,cat si cu orasele din sudul Dunarii care cazusera sub dominatia imperilui roman,si cu care geto-dacii pastrau totusi legaturi nu doar comerciale,ci si spirituale,constienti fiind si unii si altii ca apartin aceleiasi familii etnice si culturale comune.Poetii traci din sudul Dunarii,cum este cazul lui Orfeu ori Tomiris,sunt cunoscuti si apreciati pentru operele lor poetice si in Dacia,mentinandu-se astfel si o stransa legatura culturala si spirituala intre dacii din stanga si din dreapta Istrului.Mai mult chiar, este de presupus{si Iordanes sustine aceasta Teorie a Migratiei de la sud spre nord}ca dupa cucerisea Moesiei si a Scitiei Minor{Dobrogea de astazi,sau Daboga,dupa vechea denumire”scitica”},au migrat intr-o proportie destul de mare peste Istros{Dunarea}cerand adapost si sprijin material fratilor lor din Dacia libera,care nu fusese cucerita inca de catre Imperiul roman.O alta marturie istorica,in afara de cea a lui Iordanes,privind migratia masiva a tracilor din Moesia si din Scitia Minor in Dacia libera este si aceia ca un „rege scit”,in fapt el era Trac din Dobrogea[Daboga},este acela care pune piatra de temelie a viitoarei capitale a statului unificat dacic[Sarmisegetusa]din timpul luiBurebista.Vom reveni cu alte amanunte in viitoarele postari…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 18, 2010 | Răspunde

 21. De asemeni,tot dupa surse antice grecesti de prima mana cum sunt:Herodot,Strabon,Ptolemeu,Iordanes s.a.,privitoare la ocopatiile de baza a acestei imense populatii traco-geto-dace cuprinse in arealul geografic aratat mai sus,se remarcau cu prediectie urmatoarele indeletniciri:agricultura,viticultura,apicultura ,olaritul,si nu in ultimul rand metalurgia fierului,pe care geto-daci o stapaneau la perfectie,lucru de-a dreptul uimitor pentru vremurile acelea cand alte popoare mari din vecinatate abia depasisera faza metalurgiei bronzului!A mai vorbi astazi despre ,,reminiscentele stramosesti”-zise „barbare”,dupa unii inculti,care au trait ei insisi prin”hoarde”si „prin turme pe care le-au manat de colo-colo-este o INEPTIE TOTALA si o grava INSULTA adusa STRAMOSILOR NOSTRI REALI,si nu a unora inchipuiti dupa mintile tembele ale unora!Dar sa nu apelam numai la sursele grecesti,ci si la cele latine,care au scris relativ la fel despre stramosii nostri Geto-daci,chiar daca au facu-o prin Prisma INVINGATORILOR!Iata dar ce scria si istoricul latian A.Ubicini despre performantele metalurgice ale Geto-dacilor:,,Metalurgia fierului a constituit o dezvoltare remarcabila a fortelor de productie ale societatii geto-dace.Cuptoarele de reducere a minereurilor de fier,datand din a doua epoca a fierului,reliefeaza traditia metalurgiei fierului la geto-daci,intinsele lor cunostinte tehnologice privitoare la extragerea,reducerea si prelucrarea fierului.Astfel,s-au inmultit si diversificat uneltele,s-a largit considerabil utilitatea lor,pe masura dezvoltarii si aparitiei unor noi mestesuguri,s-au perfectionat unele procese si procedee tehnologice.Confectionartea armelor si a echipamentului de lupta,precum si ornamentarea lor,se ridica la nivelul unei autentice arte,atat de originala si de caracteristica,incat se pare ca nu pot fi atribuite decat unor artisti autohtoni.”Fata de astfel de cuvinte laudative la adresa stramosilor nostri geto-dacii,venite chiar din gura invingatorilor lor,parca nu mai asa motive reale sa te rusinezi,tu, ca roman,de mostenirea geto-dacica,si de SANGELE pe care l-ai mostenit de la MAMA TA!Eu unul nu ma rusinez de asa ceva,si afirm in contra tuturora :CA MAMA NU-I NICIUNA!…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 18, 2010 | Răspunde

 22. Iata citatul din Geografia lui Ptolemeu privitor la intinderea geografica[arealul]a populatiei traco-geto-dace:,,se margineste la miazanoapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se intinde de la muntele Carpatos pana in cotitura pomenita a fluviului Tyras,la apus cu iazigii metanasti,pe langa raul Tibiscos pana la Axiopolis,de unde,pana la Pont si la gurile Dunarii,ce se mai numeste si Istros”.Ptolemeu:Indreptar geografic,in IZVOARE privind Istoria Romaniei,vol 2,Editura Academiei 1904,pg.541.Sursa este FOARTE EXACTA,asa ca n-o puteti anula dupa bunul vostru plac!

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 17, 2010 | Răspunde

 23. Alo! Alo!Vedeti ca v-am dat si citatul din Geografia lui Ptolemeu!Nu ma faceti sa-l scriu inca odata,ca stiu de unde sa-l iau,si stiu sa-l transcriu EXACT!…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 17, 2010 | Răspunde

 24. De data aceasta revenim cu ARGUMETE ISTORICE certe,despre civilizatia Geto-daca,aduse in discutie chiar de Nicolae Iorga,si nu cu citate din memorie[cu toate ca suntem siguri ca nici memoria noastra nu ne inseala,si inca nu da rateuri…cel putin pana acum]pe care le invocasem la precedentul comentariu referitor la Burebista.Si iata ce scria Nicolae Iorga-pe care autorul articolului il omite cu desavarsire dintre Istoricii Neamului-referitor la civilizatia Geto-daca,si in mod special la arealul geografic ocupat de acesta,avand ca sursa principala de descriere ,,Geografia” lui Ptolemeu:,,Este vorba de un popor care prin stramosii sai isi are radacini de PATRU ORI MILENARE[aldinele ne apartin noua si nu lui Nicolae Iorga n.n]:si aceasta este mandria si aceasta este puterea noastra.”Si in continuare:,,Civilizatia traco-geto-daca,dezvoltandu-se in forme specifice si cu trasaturi unitare pe aceasta straveche vatra de viata si cultura s-a impus tot mai mult in centrul si sud-estul Europei,integrindu-se activ in schimbul de valori materiale si spirituale ale antichitatii.Din cele peste O SUTA DE TRIBURI TRACICE[din nou aldinele ne apartin n.n],asezate in ,,spatiul tracic”,cuprins intre Dunarea de mijloc,Marea Egee,vestul Asiei Mici,estul Marii Negre,mlastinile Ptipetului si Boemia,geto-dacii reprezentau nucleul cel mai avansat al acestui mare neam.Geto-dacii,cum arata geograful Ptolemeu,locuiau teritoriul care:<>”.Speram ca autorul acestui articol,pe care noi il consideram unul FOARTE SLAB si FOARTE INEXACT,va tine cont si de amendamentele [argumentate,si nu INCHIPUITE]noastre,si ca isi va asuma si Erorile si consecintele lor,si ca va rescrie articolul asa cum TREBUIA SA-L SCRIE de prima data!Salutari celor de la Wikipedia din partea noastra:Vasile S.

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 17, 2010 | Răspunde

 25. Acest articol dedicat lui Burebista,PACATUIESTE,in opinia mea-si poate si a altora-printr-o INEXACTITATE ISTORICA FLAGRATA,pe de-o parte,iar pe de alta printr-un ADAOS MISTIC[OCULT]cat se poate de …DISCUTABIL!Care este Inexactitatea istorica la care facem referinta in mod expres? Uite aceasta:,,In legatura cu aceasta,o inscriptie descoperita recent la Balcic{anticul Dionysopolis},citraza numele lui Acronion,un trimis al lui Burebista la generalul Pompei pentru a-i sugera ipoteza unei aliante cu ultimul.{SIC!}Gaptul ca unii isi permit sa RESCRIE ISTORIA NEAMULUI ROMANESC dupa bunul lor plac-sau dupa urechea lor proasta de …Pseudourechia,nu mai este o noutate dupa Decembrie 1989,cand toate datele REALE au fost date peste cap,sau falsificate cu buna stiinta,dar cu PROASTA CONSTIINTA,pentru a ne aliena si istoria,si perceptia noastra ,a celor de azi ,asupra ei!Cel care a scris acest alticol MINTE CU NERUSINARE,caci ALTEREAZA DOUA SURSE ISTORICE AUTENTICE: respectiv Istoria lui Strabon pe de-o parte ,si Inscriptia de pe piatra de la Dionysopolis ,pe de alta!Si iata ce scria Strabon,in Istoria sa,referitor la Burebista!Citez din memorie{ca nu stau acum sa caut citatul exact prin cartile de istorie pe care le am }:,,Aceasta piatra a fost ridicata,in anul 48[ien],de catre locuitorii orasului Dipnysopolis,in cinstea CETATEANULUI ACORNION[si nu Acronion cum afirma incultul care a scris articolul]:,,Cel mai Viteaz,si cel mai Mare dintre REGII TRACIEI…”Intre ceea ce a scris Strabon,si ce sta scris pe piatra de la Dionysopolis,si ceea ce scrie autorul acestui articol,este o diferenta ca de la CER la PAMANT!Il rugam pe Vasco ,din Italia,si pe Marius S.,din Constanta ,care cunosc[poate]sursele la care facem referinta aici,sa ne contrazica!Dar sa vedem daca au CU CE?A doua aberatie este legata de cifra,, 666”,care este invocata in articol:,,” SSS[666]pelasgic,”CCC”grecesc,”VIVIVI”latin”,si mai putem adauga: ,,Vau,vau ,vau”ebraic si:,,WWW”din INTERNET,care este de origine SANSCRITA[Tantrism].Asa ca articolul referitor la Burebista contine inexactitati istorice Flagrante,si aprecieri oculte DISCUTABILE…

  Comentariu de Dublu E. | octombrie 11, 2010 | Răspunde

 26. Ce naiba e porcăria aia satanistă cu 666? Nu există nicăieri acea inscripție, e totul o farsă.

  Comentariu de Coman | octombrie 10, 2010 | Răspunde

 27. […] Burebista, primul rege dac. […]

  Pingback de MISTERE,ENIGME,INTREBARI… « BLOGUL CIRESA | mai 20, 2010 | Răspunde

 28. Balada Lui Zamolxe

  P-un picior de plai,
  pe-o gură de rai,
  strânsu-ne-am în vale,
  o mulţime mare.

  Rugul am aprins,
  focul am încins.
  La Zamolxe vrem,
  să ne închinăm.

  Doamne ne-om ruga,
  la puterea ta,
  trezire ne dai,
  pe-o gură de rai.
  Doamne, tu Stăpâne,
  cuvinte ne spune,
  de înţelepciune.

  Focul sa-nteţit,
  Zamolxe a privit,
  Şi-astfel ne-a grăit:

  – Tu poporul Meu,
  să ai Dumnezeu,
  căci preotul tău,
  e un deceneu.
  Oriunde umblaţi,
  voi să nu uitaţi,
  rugul aţâţaţi,
  la Domn vă rugaţi.
  Că din zori de zi,
  Eu cu voi voi fi.
  Iar de o fi noapte,
  să priviţi departe,
  ochiul de Mi-oţi vede,
  atuncea veţi crede,
  că la voi Mă uit,
  vrerea v-o ascult.
  Să mai luaţi aminte,
  crestele sunt sfinte,
  la popor de zei,
  Carpaţii-s temei.
  ’N codru de umblaţi,
  aminte să luaţi,
  când frunza foşneşte,
  Deceneu vorbeşte.
  Voi să-l ascultaţi,
  şi să vă-nchinaţi,
  binecuvântează,
  s-aveţi mintea trează.
  Sacru vă e plaiu,
  sfânt vă este graiu,
  inimii de foc,
  viaţa-i cu noroc.
  Voi oameni frumoşi,
  să fiţi drăgăstoşi.
  Drepţi vă ridicaţi,
  oamenii vi-s fraţi,
  ajutor să daţi.
  Pe cei oropsiţi,
  să nu-i părăsiţi.
  Cel ce vă mângâie,
  la Mine-o să vie.
  Viaţa de v-o daţi,
  să vă apăraţi,
  asta nu uitaţi:
  Veţi fi înviaţi!
  Vieţile-n dreptate,
  sunt nenumărate.
  Cel ce-n Mine crede,
  lacrima nu vede,
  iau suspinul greu.
  De poporul Meu,
  voi vorbi mereu,
  sus la Dumnezeu.
  Când hora-ţi încinge,
  la Mine-o ajunge,
  cântec bucuros,
  din omul frumos.
  Atunci şi alţi zei,
  vor avea temei,
  să se-nveselească,
  doina să pornească,
  şi să vă iubească.
  Şi când vă vorbiţi,
  să vă amintiţi,
  graiul omenos,
  e cel mai frumos.
  C-al zeilor grai,
  e-n cântul de nai,
  p-un picior de plai,
  pe-o gură de rai.

  Comentariu de Sacru | aprilie 10, 2009 | Răspunde

 29. as vrea sa il downloadez

  Comentariu de bianca | decembrie 2, 2008 | Răspunde

 30. Sunt mandru ca sunt roman! Toti au încercat de-alungul istoriei sa ne distruga, dar România este eterna! Am facut fata la sapte imperii si 12 regate puternice în istoria noastra. Ele au disparut, sau au devenit neînsemnate! Noi suntem înca aici! Vorba lui Eminesu : Cum venira, se facura toti o apa si-un pamânt! Traiasca România Mare! Dumnezeu ne iubeste români! Sa-i dam slava si multumire si sa ne rugam cu lacrimi de sânge sa ne aiba mereu în paza!

  Respect : alexfrantuzul !!

  Aflati aici amanunte mai multe despre istoria dacilor. Cautati pe you tube cu aceste titluri:
  Dacia Revival – Originile Dacilor si Romanilor
  Sfincsii Romaniei (5 episoade)
  Napoleon Savescu – Dacii contraataca (5 episoade)

  Continuitatea unui popor deranjeaza si trebuie distrusa pt ca ea demonstreaza nelegitimitatea altora.

  Suntem Daci nu Romani! In nici o alta tara cucerita nu a existat romanizare, de ce trebuie sa credem ca tocmai dacii nostri au putut fi asimilati de catre romani? Este o minciuna sfruntata pe care ne-o „servesc” in mod constant la istorie. Asa zisa romanizare nici macar nu s-a facut cu soldati romani ci cu mercenari originari din alte zone ale imperiului. Dacii erau superiori romanilor, trebuie sa fim mandrii de ei, nu de asa zisa noastra „romanitate”! Suntem daci nu romani!

  NOI NU SUNTEM URMASII ROMEI ! o carte de Dr.Napoleon Savescu pe care v-o recomand

  conform ultimelor teorii propuse de dr. Napoleon Savescu, tracii (incluzand geto-dacii) italicii si alte triburi care traiau in europa de est, s-au format dintr-un mare popor danubian, care la un moment dat s-ar parea ca ar fi format primul imperiu al lumii, pelasgii, asa se poate explica usor de ce dacii, acre aveau o metalurgie mult mai avansata ca cea a romanilor si care aveau bogatii de neimaginat si care au construit templele de la sarmisegetuza aliniate dupa pct cardinale nu aveau limba…

  daca vrei, intereseaza-te de tablitele din plumb ( ele original au fost din aur) dacice, aprox 130 la numar care contin scris helenic (grecesc), acestea au fost gasite in timpul efecturaii fundatiei castelului peles si preceda in timp civilizatia greaca si inclusiv contin litere necunoscute care au fost identificate ca fiind grupele fonetice ” ge gi ce ci ” specifice limbii romane (romania nu roma )

  My ancestors…
  The bravest and purest of all Antiquity nations.
  The most fascinating civilization
  The Geto-Dacian civilization !

  Much of today so called „Official Hystory” are in fact bullshit, you know that who masterd and rewrite the past, has in fact the best chances to manipulate the present and the future as his interests dictate it…
  THe truth is not the one oficially accepted by the World universityes and those yesmen historyans.
  How could they accept that the oldest and the most spiritual civilization from Europe was the Geto-Dacian one ?

  I cry for memories of my lost history.
  Be damned Traian, you roman treacherous brothers.
  You’ve stolen our gold and blackend our past with your lust.

  I beg for memories of my mothers and fathers.
  Oh you Carol, your fake dummy king
  You’ve stolen our gold and blackened our past with your lust.

  Only the truth will set me free.
  The immortal souls of my ancestors.
  Are screaming and boiling in me.

  Comentariu de Iovu | noiembrie 27, 2008 | Răspunde

 31. interesant

  Comentariu de Anonim | noiembrie 3, 2008 | Răspunde


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: